Karnamani Para Health Sub-Centre,Ganganagar PHC, Under Dhalai